خرم گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، عشایر تا پایان سال مشکلی در تامین نهاده‌های دامی ندارند.

مکان شما:
رفتن به بالا