خرم مدیر عامل اتحادبه تعاونی عشایر خبر داد؛ مجموع صادرات دام عشایر به ۲۲ هزار و ۵۰۰ راس رسید

مکان شما:
رفتن به بالا