خاوازی: روسیه پیشنهاد ما را قبول کند قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید

مکان شما:
رفتن به بالا