حدود ۶ میلیون هکتار از زمین‌های دیم کشور زیر کشت می رود

مکان شما:
رفتن به بالا