تقاضا برای گوشت گوسفندی به شدت کاهش یافته است/ شیوع کرونا و بسته شدن مرزها قاچاق دام را متوقف کرد

مکان شما:
رفتن به بالا