تشکل‌ها به عنوان سهامداران حقوقی‏، ظرفیت مناسبی برای توسعه اهداف بخش کشاورزی هستند

مکان شما:
رفتن به بالا