تداوم افزایش قیمت در بازارهای جهانی/ گندم به بیشترین قیمت ۹ سال گذشته رسید

مکان شما:
رفتن به بالا