تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش قیمت نهاده‌های دامی نشد

مکان شما:
رفتن به بالا