با حکم وزیر جهاد کشاورزی: «دکتر محمدرضا صفری» به عنوان نماینده وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی انتخاب شد

مکان شما:
رفتن به بالا