با توجه به آزادسازی ارز واردات نهاده‌های دامی: تولیدکنندگان دام و طیور ۱۰هزار میلیارد تومان وام ۱۰درصد می‌گیرند

مکان شما:
رفتن به بالا