با ابلاغ رسمی اساسنامه از سوی وزیر بهداشت انجام شد: صدور موافقت اصولی تاسیس مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله از دام

مکان شما:
رفتن به بالا