بازار گوشت اشباع شده است/کاهش نرخ دام زنده در بازار

مکان شما:
رفتن به بالا