بارندگی شدید در چابهار به چند تن جو وارداتی خسارت زد

مکان شما:
رفتن به بالا