انتقاد یک روزنامه به افزایش قیمت گوشت؛ همین که مسئولان در باره سرانه مصرف گوشت سکوت می کنند یعنی ارقام و آمار، آبرومندانه نیست

مکان شما:
رفتن به بالا