انتقاد دامداران سنتی از دریافت نهاده با نرخ مصوب/ قیمت واقعی هر کیلو گوسفند زنده ۵۲ هزار تومان

مکان شما:
رفتن به بالا