انتصاب «دکتر علیرضا اکبرشاهی» به عنوان مدیرکل جدید دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور

مکان شما:
رفتن به بالا