انتصاب جناب آقای دکتر شجری به عنوان رئیس ستاد تهیه طرح ها و پروژه های مهم و جهش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و ساماندهی صادرات بخش کشاورزی

مکان شما:
رفتن به بالا