افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور آیا تهاتر دام و گوشت به نفع دامدارست یا به ضرر آن/شرکت پشتیبانی امور دام باید حامی دامدار باشد

مکان شما:
رفتن به بالا