افزایش قیمت جهانی گندم به‌خاطر نگرانی‌های برداشت در آمریکا و موانع صادرات اوکراین

مکان شما:
رفتن به بالا