افزایش قیمت‌ گندم در بازارهای جهانی به بیشترین میزان سه هفته گذشته

مکان شما:
رفتن به بالا