اعطای یارانه نقدی به مردم بهترین جایگزین سیاست ناموفق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

مکان شما:
رفتن به بالا