اعضای هیئت مدیره اتحادیه مرکزی دام سبک کشور خواستار تجدید نظر در محاسبه قیمت تمام شده دام سبک شدند.

مکان شما:
رفتن به بالا