از سرگیری صادرات دام ضروری است/ در تصمیمات توجهی به تولیدکنندگان نمی شود

مکان شما:
رفتن به بالا