ارسلان قاسمی و مهدی مسعودی بعنوان رییس و دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران انتخاب شدند

مکان شما:
رفتن به بالا