ارز۴۲۰۰ به هدفش نرسید افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور: ۱۰ درصد خوراک دام‌سبک با ارز ترجیحی بود این ارز رانت ایجاد کرده است

مکان شما:
رفتن به بالا