ابلاغ تصمیم مهم دولت توسط نهاوندیان به ۲ وزیر/ مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی بین جهاد کشاورزی و صمت تقسیم شد + سند

مکان شما:
رفتن به بالا